Poslání spolku: Představení organizace

Spolek sociálního společenství je nezisková organizace založená 11.5.2017 jako spolek. Je členem Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii v ČR.

Posláním spolku Nausiká je vytváření společného prostoru pro setkávání různých generací. V tomto společenství je chápána každá lidská bytost ve své trojčlennosti jako bytost fzyická, duševní a duchovní. K tomu využívá umělecky pojaté rukodělné práce, hudbu a mluvené slovo.

Naší vizí je vzájemné obohacování generace nejmladší a nejstarší.

U starých lidí se jejich životní osud pomalu uzavírá, u dětí se naopak teprve otvírá. Dozvědět se završený osobní příběh dá dospívajímu dítěti neuvěřitelný vklad do života. I děti mohou stařečky obohatit, nejen svojí přítomností, ale i sehráním scénky z vyslechnutého příběhu, zazpíváním oblíbené písně apod. Rozproudí se tak navzdory počítačovému neosobnímu věku předávání životní moudrosti mezi generacemi.

Umělecké aktivity

Smysl společného uměleckého vyrábění spatřujeme v aktivizaci starého člověka, v podpoře jeho životních procesů, v udržení důstojného bdělejšího vědomí. Používáme proto teplé přírodní materiály jako např. ovčí rouno, filcy, vlnu, harmonizující tóny muzikoterapeutických hudebních nástrojů a lidského slova.

Cesta vlny, od semínka ke chlebu

Cesta vlny se v určitém momentu rozděluje, ovečka se stříhá, vlna se musí vyprat, upříst a z upředené vlny se může začít tkát. Děti i senioři dokáží společně uháčkovat deku, přehoz, ponožky. Druhá cesta vlny je s rounem, které se dá barvit a dále s ním tvořit v rytmech roku. Při práci se zemí si mohou všechny generace prožít celý proces vzniku chleba od zasetí až po sklizeň, mletí mouky a pečení chleba

Místa působení spolku:

Spolek se zaměřuje na dlouhodobou pravidelnou práci v domovech důchodců, denních stacionářích, v komunitních zařízeních, v Senior Pointu ve městě Příbram a v příbramském regionu.

Proběhlé akce

Filcování s ovčím rounem

Vysoká u Příbrami, knihovna, 29.3.2017, 26.4.2017 a 17.5.2017

Plánované akce

Vyrábění s ovčím rounem

Kdy: 25.5.2017, 10-12h

Kde: Z-centrum, Dlouhá 93, Příbram (u vchodu do Svatohorských schodů)

Kurzovné: 150Kč, včetně materiálu

Vyrábění s ovčím rounem a filcem

Kdy: 15.6.2017, 10-12h

Kde: Z-centrum, Dlouhá 93, Příbram (u vchodu do Svatohorských schodů)

Kurzovné: 150Kč, včetně materiálu

Zastav se a tvoř

Kdy: 21.6.2017, 11h

Kde: Senior point, Žežická 193, Příbram

Galerie

 

Kontakty:

Veronika Poláčková Nejedlová

veronika.polackova (zavináč) nausika.cz

tel.: 724017692

Edita Kleinhamplová

edita.kleinhamplova (zavináč) nausika.cz

tel.: 777282033

Jana Horáková

jana.horakova (zavináč) nausika.cz

tel.: 605567474

(C) 2017 PP a Nausika